อสูรซาสั่วะ

😈 อสูร (#ซาสั่วะ) ประจำปีชวดอยู่ทาง #ทิศใต้ หากหลีกเลี่ยงการซ่อมแซม ตั้งย้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หัวนอน โต๊ะทำงาน หรือทำพิธีต่างๆ ก็จะอยู่เป็นปกติครับ

กรณีจำเป็นต้องกระทำการในทิศห้าม สามารถใช้ฤกษ์ปลอดภัย (ซี้ ไต้ เทียง อ้วง ยิก) ได้ เปรียบเสมือนนำเทพ 4 ทิศ มาคุ้มครอง แต่ใน 1 ปีใช้ได้เพียง 1 ครั้งต่อสถานที่ (หรืออย่างน้อยเกิน 1 ฤดูกาล)


บทบาททิศประตู ระหว่างวันที่ 4 ก.พ. – 5 มี.ค. 63

🛡 วิธีป้องกันและแก้ไขบทบาทดาวไม่ดี

 1. [NE] ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ดาว 2 ป่วย 💉
 • ประตูทางทิศนี้ระวังเจ็บป่วย มีอุปสรรค การงานการเงินนิ่ง
  วิธีแก้ไข
 • ติดสัญลักษณ์กั้วดาว 9
 1. [E] ทิศตะวันออก
 • ดาว 6 ขุนนาง 👮‍♂
 • ประตูทางทิศนี้บ้านดีกับคนที่เป็นข้าราชการ งานที่มีตำแหน่ง
 • โดยรวมถือว่าปานกลาง สำหรับบุคคลทั่วไป ค้าขาย
  วิธีป้องกันหากทำธุรกิจ (มีขุนนางมาเยือนด้วยเจตนาไม่ดี)
 • ติดกั้วดาว 1 ประจำปี
 • ราดน้ำ 5 ถัง (ขัน) หน้าประตูทุกต้นสัปดาห์
 1. [SE] ทิศตะวันออกเฉียงใต้
 • ดาว 7 ขุนโจร 💂‍♂
 • ประตูทางทิศนี้ให้ระวังเรื่องสูญหาย เสียหาย
  วิธีแก้ไข
 • บ้านเรือนติดกั้วดาว 6
 • ร้านค้า สำนักงานติดกั้วดาว 9 (ยินดี)
 1. [S] ทิศใต้
 • ดาว 3 ทะเลาะ 💢
 • ประตูทางทิศนี้จะมีเรื่องวิวาทะ วุ่นวาย
  วิธีแก้ไข
 • บ้านเรือนติดสัญลักษณ์กั้วดาว 4 (ปัญญา)
 • ร้านค้า สำนักงาน ไม่ต้องแก้ไข
 1. [SW] ทิศตะวันตกเฉียงใต้
 • ดาว 5 วิบัติ (ดินอมไฟ) 💥💸
 • ประตูทางทิศนี้ให้ระวังเหตุร้าย มีอุปสรรค ติดขัด
  วิธีแก้ไข
 • ให้ราดน้ำ 5 ถัง (ขัน) บริเวณดังกล่าว หากเป็นประตูราดทุกต้นสัปดาห์ 💦
 • ติดสัญลักษณ์กั้วดาว 1 (น้ำ) บริเวณประตู
 • หลีกเลี่ยงการกระทบซ่อมแซม

📆 ฤกษ์ยกเลิกแผ่นดาวกำเนิดกั้วปีกุน 2562
วันพฤหัสที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 – 10.30 น.

🗓 ฤกษ์ติดแผ่นดาวกำเนิดกั้วเดือนกุมภาพันธ์ 2563
วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 – 14.30 น.
วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 – 10.30 น.

 • Jo@sinsae.com –