ทิศห้ามประจำเดือนระหว่างวันที่ 5 ม.ค. 2560 ถึง 4 ก.พ. 2560

🔮 วิธีหนึ่งที่ซินแสฮวงจุ้ยสามารถทำนายได้ว่า เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับสมาชิกในบ้าน โดยดูจากการกระทบ ซ่อมแซมอาคารทางทิศไหน

ในทางกลับกัน หากทุกท่านรู้วิธีและระวังป้องกัน ไม่ดำเนินการในทิศห้ามประจำเดือนดังกล่าว ก็ย่อมหลีกเลี่ยงเหตุวุ่นวายต่างๆ ได้ครับ

++++++++++++++++++++++++++++

😈 ทิศห้ามประจำเดือนระหว่างวันที่ 5 ม.ค. 2560 ถึง 4 ก.พ. 2560

– ซาสั่วะ (อสูร) อยู่ทางทิศใต้และทิศตะวันออก

หากหลังอาคารหรือตำแหน่งดำเนินการอยู่ในทิศดังกล่าว ห้ามกระทบ ซ่อมแซม ทุบ เคาะ เจาะ ตอก ตั้งย้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โต๊ะทำงาน เตียงนอน จะเกิดเหตุทะเลาะ วิวาท วุ่นวายฯ

– โหงวอึ้ง (เบญจภูติ) อยู่ทิศใต้และทิศเหนือ จะเกิดอุปสรรค ติดขัด

ควรหลีกเลี่ยงการกระทบซ่อมแซม กรณีจำเป็นให้ราดน้ำ 5 ขัน (ถัง) จะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาครับ

กรณีจำเป็นให้ใช้ฤกษ์ปลอดภัยดำเนินการครับ
http://sinsae.com/auspicesafety