สระน้ำขจัดความจน!

การสร้างสระน้ำ บ่อน้ำ หรือน้ำพุไว้ในบริเวณบ้าน นับเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการเสริมสร้างโชคลาภตามหลักฮวงจุ้ย ลักษณะภูมิประเทศที่มีฮวงจุ้ยดีนั้น มักมีแหล่งน้ำปรากฏอยู่ด้วยเสมอ เพราะน้ำเป็นตัวแทนของลาภผล เงินทอง เชื่อกันว่าความมั่งคั่ง ร่ำรวยอยู่ติดกับลำน้ำ ดังนั้นถ้าได้ปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่ใกล้กับลำน้ำแล้ว ความร่ำรวยจะหลั่งไหลเข้าสู่ประตูบ้านอยู่ตลอดเวลา แต่ถ้าไม่สามารถหาทำเลบ้านติดกับลำน้ำตามธรรมชาติได้ คุณก็สามารถสร้างแหล่งน้ำขึ้นเองได้ ซึ่งจะส่งผลดีได้เช่นกันครับ แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเองอาจจะเป็นบึง สระน้ำ ที่มีการไหลวนเวียนอย่างช้าๆ หรือมีน้ำพุที่พวยพุ่งอยู่อย่างสม่ำเสมอ สำหรับแหล่งน้ำที่ดีจะต้องมีลักษณะที่เคลื่อนไหวตลอด และต้องมีความใสสะอาดและบริสุทธิ์ด้วย สระน้ำที่มีขนาดใหญ่พอสมควร คือมีความลึกตั้งแต่ 1.5 เมตร สามารถใช้เป็นแหล่งสร้างความเย็นให้กับบริเวณบ้านได้ โดยกระแสลมจะพัดผ่านบริเวณผิวน้ำที่เย็น และเกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศ ทำให้ลมที่พัดผ่านเย็นลงได้มาก นอกจากนี้การใช้น้ำพุมาช่วยเสริมจะช่วยให้บริเวณนั้นเย็นลงได้อีก โดยการระเหยของน้ำพุกลายเป็นไอน้ำ ถึงแม้แหล่งน้ำจะมีข้อดีมากมาย แต่ก็มีข้อควรระวังคือ… ตำแหน่งของการจัดวางต้องถูกต้องเหมาะสม จึงจะมีคุณประโยชน์กับผู้อยู่อาศัย เช่น สระน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากๆ อยู่ในแนวแสงแดดสะท้อนส่องเข้าไปในตัวบ้าน โดยเฉพาะทิศตะวันตกจะทำให้อุณหภูมิภายในบ้านสูงขึ้น และส่งผลเสียต่อสุขภาพสายตา นอกจากนี้ความชื้นที่มากับน้ำ ต้องระวังไม่ให้เกิดการสะสมของความชื้นภายในบ้านมากเกินไป จะทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายตัวของสมาชิกภายในบ้านได้ การปลูกพุ่มไม้หรือแนวต้นไม้กั้นไว้เพื่อให้ใบไม้ช่วยกรองความชื้นก่อนที่ลม จะพัดเข้าบ้าน ก็จะช่วยลดความชื้นลงไปได้เช่นกันครับ