ซินแส.com

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

การเกิดฤดูกาล

อีเมล พิมพ์ PDF
(273 Votes)

ฤดูกาล ( เวลา ) เกิดจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์มีลักษณะเป็นวงรี ( เกือบกลม ) มีระยะห่างจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากัน และโลกหมุนรอบตัวเอง โดยมีแกนหมุนของโลกเอียงประมาณ 23.5 องศา กับแกนการโคจรรอบดวงอาทิตย์ ( ในอดีตคนโบราณ เชื่อว่าดวงอาทิตย์โคจรรอบโลกไปตามขอบโค้งของฟ้า เรียกว่า สุริยวิถี หรือ สุริยยาตร์ ) โดยจะหันซีกโลกด้านเหนือเข้าหาดวงอาทิตย์ในวันที่ 22 มิถุนายน ถือว่าอยู่ในฤดูร้อน หันซีกโลกด้านใต้เข้าหาดวงอาทิตย์ในวันที่ 22 ธันวาคม ถือว่าอยู่ในฤดูหนาว และหันซีกโลกด้านข้างเข้าหาดวงอาทิตย์ ในวันที่ 21 มีนาคม และ 23 กันยายน ถือว่าอยู่ในฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงตามลำดับ ในบริเวณเส้นศูนย์สูตรของโลก ฤดูกาลจะไม่แตกต่างกันมากนัก

ฤดูกาล

ปรากฏการณ์นี้ นับจากวันที่โลกมาอยู่ตรงบริเวณเส้นศูนย์สูตรฟ้า เป็นวันเริ่มต้นของฤดูใบไม้ผลิ มีกลางวันและกลางคืนยาวเท่ากัน เมื่อโลกโคจรกับมาถึงจุดเดิมอีกครั้ง เรียกว่า หนึ่งรอบปี ( ปีฤดูกาล ) มีระยะเวลาเฉลี่ย 365.242 วัน ( 365.25 วัน ) แบ่งออกเป็น 4 ฤดูกาล ฤดูกาลละ 3 เดือน เฉลี่ยเดือนละ 30 วัน

ชาวจีนมีการแบ่งฤดูกาล ( สารทใหญ่ ) , เดือน ( สารทเดือน ) และปักษ์ ( สารทเล็ก ) มีราศีล่าง ( นักษัตร ) และชื่อสารทเล็กดังต่อไปนี้

ฤดูกาลเดือน ( มาศ ) 24 สารทเล็ก ( ปักษ์ )
สารทใหญ่
 ราศีล่างเดือน - สารทเดือน  ลำดับสารทเล็ก - ชื่อสารทเล็ก
 ระยะเวลาประมาณ
ฤดูใบไม้ผลิ 寅 ( /3 ) - กุมภาพันธ์ 1 - ( 1 ) ลิบชุน
 30 วัน
   2 - ( 2 ) อู๋จุ้ย
 
  卯 ( /4 ) - มีนาคม 3 - ( 3 ) เก๋งเต็ก
 30 วัน
   4 - ( 4 ) ชุนฮุน
 
  辰 ( /5 ) - เมษายน 5 - ( 5 ) เช็งเม้ง
 30 วัน
   6 - ( 6 ) ก๊อกอู๋ 
ฤดูร้อน 巳 ( /6 ) - พฤษภาคม
 7 - ( 1 ) ลิบแฮ่
 30 วัน
   8 - ( 2 ) เสี่ยวมั๊ว
 
  午 ( /7 ) - มิถุนายน
 9 - ( 3 ) มั่งเจ็ง
 30 วัน
   10 - ( 4 ) แฮ่จี่
 
  未 ( /8 ) - กรกฏาคม
 11 - ( 5 ) เสี่ยวซู๊
 30 วัน
   12 - ( 6 ) ไต้ซู๊
 
ฤดูใบไม้ร่วง 申 ( /9 ) - สิงหาคม
 13 - ( 1 ) ลิบชิว 30 วัน
   14 - ( 2 ) ซู่ซู๊
 
  酉 ( /10 ) - กันยายน
 15 - ( 3 ) แปะโล่ว
 30 วัน
   16 - ( 4 ) ชิวฮุน
 
  戌 ( /11 ) - ตุลาคม
 17 - ( 5 ) ฮั่งโล่ว  30 วัน
   18 - ( 6 ) ซึงกั่ง
 
ฤดูหนาว
 亥 ( /12 ) - พฤศจิกายน
 19 - ( 1 ) ลิบตัง
 30 วัน
   20 - ( 2 ) เสี่ยวเสาะ 
  子 ( /1 ) - ธันวาคม
 21 - ( 3 ) ไต้เสาะ
 30 วัน
   22 - ( 4 ) ตังจี่
 
  丑 ( /2 ) - มกราคม
 23 - ( 5 ) เสี่ยวฮั้ง
 30 วัน
   24 - ( 6 ) ไต้ฮั้ง
 

ชาวจีนมีปฏิทินฤดูกาลที่ถูกกำหนดโดยภูมิโหราศาสตร์ สภาพแวดล้อมทางดินฟ้าอากาศ กำหนดวิถีการดำเนินชีวิต เริ่มตั้งแต่ การเพาะปลูก การดำนา การหว่าง การไหว้ฟ้าดิน ( อาทิตย์ ) การไหว้บรรพบุรุษ การสีข้าว การเก็บเกี่ยว การไหว้สารทกลางปี การไหว้พระจันทร์ การกินเจ การถือศีล การขอบคุณเทพเจ้า ฯลฯ แบ่งฤดูกาลออกเป็น 4 ฤดูกาล คือ ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว ในแต่ละฤดูแบ่งออกเป็น 3 เดือน ( สารทเดือน ) ในแต่ละเดือนแบ่งออกเป็น 2 สารทเล็ก ( หรือปักษ์ ) ใน 1 สารทเล็ก ( 1 ปักษ์ ) มีจำนวน 15 วัน หรือมากกว่า ( คิดตามจันทรคติเปรียบเทียบกับสุริยคติสัมพันธ์กัน )

 

การปรับฮวงจุ้ยแล้วคุณจะได้รับความเจริญรุ่งเรืองขึ้น ต้องประกอบด้วยพื้นฐานที่ถูกต้อง นั่นคือ อิกเต็ก ยี่เห็ง ซาฮวงจุ้ย หมายถึง คิดดี ทำดี อยู่ในสถานที่ดี ฮวงจุ้ยก็จะอยู่ยั่งยืน พลังฮวงจุ้ยจะเพิ่มสูงขึ้น
 
 
 eXTReMe Tracker
ฮวงจุ้ย ดูดวง FENG SHUI HUANGJUI Geomancy fengshui ดูดวง ฮวงจุ้ย