ซินแส.com

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

บ้านหลังสุดท้ายในซอยตัน

อีเมล พิมพ์ PDF
บ้านหลังสุดท้ายในซอยตัน ... ตำราฮวงจุ้ยอธิบายไว้ว่า นอกจากไม่ค่อยมีการไหลเวียนของพลังชี่แล้ว (ทำเลอุดตัน) อาจส่งผลถึงความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และความไม่สะดวกในการเดินทางเพราะเข้าออกได้เพียงทางเดียว
 

หากบ้านของคุณ ตั้งอยู่ในบริเวณโค้ง ด้านนอกส่วนที่ป่องออกมา มักเกิดปัญหา! และเรื่องบาดเจ็บ... ขอแนะนำให้คุณ ทำแนวหรือผนังโค้ง โอบล้อมเข้าหาตัวอาคาร เพื่อลดพลังงาน และกระแสลมที่ปะทะ ให้เบาบางลง
 
 
 eXTReMe Tracker
ฮวงจุ้ย ดูดวง FENG SHUI HUANGJUI Geomancy fengshui ดูดวง ฮวงจุ้ย