ซินแส.com

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

บ้านหลังสุดท้ายในซอยตัน

อีเมล พิมพ์ PDF
บ้านหลังสุดท้ายในซอยตัน ... ตำราฮวงจุ้ยอธิบายไว้ว่า นอกจากไม่ค่อยมีการไหลเวียนของพลังชี่แล้ว (ทำเลอุดตัน) อาจส่งผลถึงความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และความไม่สะดวกในการเดินทางเพราะเข้าออกได้เพียงทางเดียว
 

ประตูบ้านใคร ตรงกับประตูทางเข้าวัดบ้าง? ... บ้านลักษณะนี้ ผู้พักอาศัย มักเจ็บไข้ได้ป่วย... ขอแนะนำให้คุณ... ตั้งกระถางธูปจากบ้านของคุณไหว้ไป... และควรสมัครตัวเป็นศิษย์ เพื่อช่วยเหลือในโอกาสต่าง ๆeXTReMe Tracker
ǧ ٴǧ FENG SHUI HUANGJUI Geomancy fengshui ٴǧ ǧ