ซินแส.com

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

บ้านหลังสุดท้ายในซอยตัน

อีเมล พิมพ์ PDF
บ้านหลังสุดท้ายในซอยตัน ... ตำราฮวงจุ้ยอธิบายไว้ว่า นอกจากไม่ค่อยมีการไหลเวียนของพลังชี่แล้ว (ทำเลอุดตัน) อาจส่งผลถึงความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และความไม่สะดวกในการเดินทางเพราะเข้าออกได้เพียงทางเดียว
 

ในตำราฮวงจุ้ยนั้น โคมไฟถูกนำมาใช้แก้ไขความไม่สมดุล กระตุ้นให้พลังชี่เกิดการไหลเวียนสม่ำเสมอ เพิ่มพลังหยาง ซึ่งในทางจิตวิทยานั้นเราทราบกันดีว่า แสงสว่างที่มากน้อยต่างกัน มีผลต่อสภาวะจิตใจของมนุษย์eXTReMe Tracker
ǧ ٴǧ FENG SHUI HUANGJUI Geomancy fengshui ٴǧ ǧ