ซินแส.com

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

บ้านหลังสุดท้ายในซอยตัน

อีเมล พิมพ์ PDF
บ้านหลังสุดท้ายในซอยตัน ... ตำราฮวงจุ้ยอธิบายไว้ว่า นอกจากไม่ค่อยมีการไหลเวียนของพลังชี่แล้ว (ทำเลอุดตัน) อาจส่งผลถึงความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และความไม่สะดวกในการเดินทางเพราะเข้าออกได้เพียงทางเดียว
 

กิเลน คือสัญลักษณ์ของความดีอันสมบูรณ์ อายุยืน มีตำแหน่งสูงส่ง ความเคารพนับถือ ความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา ลูกหลานมีชื่อเสียง และการบริหารจัดการที่ฉลาด... มันมีรูปร่างลักษณะของการมีไมตรีจิตeXTReMe Tracker
ǧ ٴǧ FENG SHUI HUANGJUI Geomancy fengshui ٴǧ ǧ