ซินแส.com

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

บ้านหลังสุดท้ายในซอยตัน

อีเมล พิมพ์ PDF
บ้านหลังสุดท้ายในซอยตัน ... ตำราฮวงจุ้ยอธิบายไว้ว่า นอกจากไม่ค่อยมีการไหลเวียนของพลังชี่แล้ว (ทำเลอุดตัน) อาจส่งผลถึงความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และความไม่สะดวกในการเดินทางเพราะเข้าออกได้เพียงทางเดียว
 

วงเวียน ถือเป็นกระแสลาภผลที่ดี เนื่องจากพลังชี่ที่ตรงเข้ามาจากภายนอก มีลักษณะถูกปะทะกันหมด ก่อให้เกิดพลังโชคลาภ แต่ต้องมีศูนย์กลาง เช่น อนุสาวรีย์ เพื่อให้กระแสไหลอย่างหมุนเวียน และต่อเนื่องeXTReMe Tracker
ǧ ٴǧ FENG SHUI HUANGJUI Geomancy fengshui ٴǧ ǧ