ประตูบ้านตรงกับประตูห้องนอน

โดยปกติของทุกบ้านเมื่อเปิดประตูบ้านเข้าไปแล้ว มักจะพบว่าเป็นห้องโถงซึ่งถูกตกแต่งให้เป็นห้องรับแขกเสียมากกว่า จึงมักไม่ค่อยพบว่าเมื่อเปิดประตูบ้านเข้าไปแล้วจะพบกับประตูห้องนอนทันที การที่มีประตูบ้านตรงกับประตูห้องนอนดูแล้วไม่น่าจะมีผลเสียอะไร แต่ตำราฮวงจุ้ยไม่คิดเช่นนั้น… การที่ประตูห้องนอนตรงกับประตูเข้าบ้านนั้นทำให้รู้สึกอยากนอนทันทีที่เข้าบ้าน หากเป็นบ้านที่อยู่ร่วมกันหลายคนแล้ว ผู้ที่เป็นเจ้าของห้องนอนตรงกับประตูเข้าบ้านจะขาดการสมาคมกับสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ เพราะทันทีที่เข้าบ้านก็จะเข้าห้องนอนของตนเอง หากเป็นผู้ที่แต่งงานแล้วก็อาจจะมีแนวโน้วว่าคิดถึงแต่เรื่องบนเตียงตลอดเวลา จากผลกระทบดังกล่าวฮวงจุ้ยจึงกล่าวเตือนไว้ว่า การที่ประตูห้องนอนตรงกันกับประตูบ้านนั้น จะทำให้เจ้าของบ้านรู้สึกอ่อนเปลี้ยและหมกหมุ่นเกี่ยวกับเรื่องบนเตียงมากเกินไป ขาดพลังในการสร้างสรรค์ให้ชีวิตและการงานดีขึ้น