เอาผลไม้ 12 อย่าง กับความหมายดี๊ดี… มาฝากครับ

1. องุ่น ( ผู่ท้อ ) ความหมาย พู้ – ลอยสูงขึ้น งอกงาม, ท้อ – ผลท้อ – อายุยืน 2. แอปเปิ้ล ( ผิ่งก้วย ) ความหมาย เผ่งอัง ( พ้องเสียง ) – ผาสุก 3. สับปะรด ( ฮ่งไล้ ) ความหมาย ไล้ คือ มา – โชคดีกำลังมา 4. สาลี่ ( ไล้ ) ความหมาย ไล้ คือ มา – โชคดีกำลังมา 5. น้อยหน่า ( ลิ้มคิ้ม ) ความหมาย … Continue reading เอาผลไม้ 12 อย่าง กับความหมายดี๊ดี… มาฝากครับ