ฤกษ์วังชะตา

🤝 #ฤกษ์คี่มึ้งตุงกะ (ฉีเหมิน) เดือน ก.ย. 64 เป็น #ฤกษ์พลังคน ใช้ “เจรจา ทำสัญญา ขอความช่วยเหลือ”

โดยดำเนินการตามวัน (เวลา) ที่กำหนด หรือ “ทำพิธีเดิน 7 ดาว” เชื่อมพลังฟ้าดิน ทำสมาธิ อธิษฐาน บรรจุพลังงานเก็บไว้กับตัวก็ได้ครับ 🧘‍♂

  • Jo@sinsae.com –