ทำนายดวงบ้านจากทิศประตู ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม – 7 กันยายน 60

🔮 ทำนายดวงบ้านจากทิศประตู ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม – 7 กันยายน 60

จะเป็นยังไงบ้าง? ให้ยืนกลางบ้าน ถือเข็มทิศหันหน้าไปประตูทางเข้า (ทั้งประตูบ้านและประตูรั้ว) ได้ทิศแล้วก็ดูความหมายในผังครับ 🚪

++++++++++++++++++++++++++

– (N) ประเข้าทาง “ทิศเหนือ” มีเหตุวุ่นวาย แย่งชิง สูญหาย เสียหาย แต่จะแก้ไขปัญหาได้ 💸

– (NE) ประตูเข้าทาง “ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ” ระวังเกิดเหตุร้าย ติดขัด อึดอัด 💥

ให้ราดน้ำ 5 ขัน (ถัง) หน้าประตู เพื่อช่วยผ่อนหนักเป็นเบา

– (E) ประตูเข้าทาง “ทิศตะวันออก” จะมีเรื่องยินดี ประสบความสำเร็จ 🎉

– (SE) ประตูเข้าทาง “ทิศตะวันออกเฉียงใต้” มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ราบรื่น เติบโต ก้าวหน้า 💹

– (S) ประตูเข้าทาง “ทิศใต้” มีอำนาจ ตำแหน่ง แต่สำหรับร้านค้าอาจมีข้าราชการมาเยื่อนด้วยเจตนาไม่ดี 👮

– (SW) ประตูเข้าทาง “ทิศตะวันตกเฉียงใต้” ได้โชคลาภ เงินทอง ประสบความสำเร็จ 💰

– (W) ประตูเข้าทาง “ทิศตะวันตก” เกิดสติปัญญา แก้ไขปัญหาลุล่วง ชื่อเสียงโดดเด่น สามัคคี 💑

– (NW) ทางเข้า “ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ” วุ่นวาย ติดขัด วิวาทะ 💢

สำหรับร้านค้าถ้าวุ่นวาย ถือว่าขายดี

++++++++++++++++++++++++++

วิธีดูทิศประตู ผมลงไว้ในคอมเมนต์ครับ

ทำนายบ้านดี-ร้ายประจำปี
https://goo.gl/0gTwy3